Varnost pri delu

 • izobraževanje, usposabljanje, preizkusi usposobljenosti za varnost pri delu
 • analiza varnosti delovnih mest, delovnega okolja in delovne opreme
  – pregledi in preizkusi delovne opreme
  – meritve mikroklime in osvetljenosti
 • ocenjevanje tveganj na delovnih mestih za izjavo o varnosti
 • izdelovanje navodil za varno delo
 • nadzor nad izvajanjem ukrepov
 • raziskave poškodb pri delu
 • opravljanje nalog odgovorne osebe za promet z nevarnimi snovmi
 • organiziramo tudi izpite za viličarje, težko gradbeno mehanizacijo ter avtodvigala
 • izvajanje nalog koordinatorja za varnost pri gradnji – varnostni načrt (koordinator I in II)

  Zakon o varnosti in zdravju pri delu (izvleček)

  Kazenske določbe zakona o varnosti in zdravju pri delu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *