Požarno varstvo

  • izvajanje preventivnih ukrepov požarnega varstva
  • izdelava požarnih redov in načrtov
  • izdelava ocen požarne ogroženosti
  • usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom
  • nadzor nad izvajanjem ukrepov požarnega varstva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *