Izvedba strokovnih nalog

V podjetju Acen & Akter, d.o.o, smo se specializirali na področjih varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom.
S strokovnimi kadri nudimo pomoč podjetjem in samostojnim podjetnikom pri zagotavljanju predpisanih in drugih potrebnih ukrepov s tega področja.

Na področju varnosti in zdravje pri delu ter varstva pred požarom izvajamo:

 1. Izdelovanje strokovnih podlag za izjavo o varnosti z ocenjevanjem tveganj na delovnih mestih,
 2. Usposabljanje zaposlenih delavcev za varno delo s preizkusi znanja,
 3. Usposabljanja zaposlenih in odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom,
 4. Periodične preglede in preizkuse delovne opreme (strojev in naprav),
 5. Periodične meritve ekoloških pogojev v delovnem okolju,
 6. Izdelujemo požarne rede in načrte,
 7. naloge odgovorne osebe za promet s kemikalijami.
 8. naloge koordinatorja za varnosti in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih v fazi načrtovanja po uredbi (varnostni načrt) in koordinacija v fazi izvajanja del.
 9. Opravljamo naloge strokovnega delavca po zakonu o varnosti in zdravju pri delu kot so:
 • Opravljanje notranjega nadzora po podjetjih po pooblastilu;
 • Vodenje evidenc;
 • Pripravljanje navodil za varno delo;
 • Raziskave nezgod pri delu;
 • Sodelovanje s pooblaščenim zdravnikom medicine dela, z inšpekcijo idr.

Ker se na varnost pri delu in pred požari navezujejo tudi druge dejavnosti, ki imajo neposredni ali posredni vpliv je v našem interesu imeti direkten nadzor smo poslovno povezani tudi s pooblaščenimi izvajalci za:

 • servisiranje ročnih in prevoznih gasilnikov,
 • opravljanje periodičnih pregledov hidrantov,
 • izvajanje meritev na električnih inštalacij, električnih in strelovodnih naprav.

Strokovne naloge opravljamo na osnovi pridobljenih pooblastil resornih ministrstev.